VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 Disember 2015

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 Disember 2015 (Rabu) mengenai soalan daripada Tuan Zairil Khir Johari [ Bukit Bendera ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada program diradikalisasi dan pemulihan telah dilakukan ke atas pejuang-pejuang ISIS dan Syria yang telah kembali ke tanah air serta perinciannya termasuk jumlah orang yang terbabit. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/199839830351540/?theater

Read more