VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 Disember 2015

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 Disember 2015 (Rabu) mengenai soalan daripada Tuan Zairil Khir Johari [ Bukit Bendera ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan sama ada program diradikalisasi dan pemulihan telah dilakukan ke atas pejuang-pejuang ISIS dan Syria yang telah kembali ke tanah air serta perinciannya termasuk jumlah orang yang terbabit. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/199839830351540/?theater

Read more

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 25 November 2015

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 25 November 2015 (Rabu) mengenai soalan daripada Datuk Sapawi bin Ahmad Wasali [ Sipitang ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan langkah jangka panjang membanteras kegiatan perjudian haram, termasuk menerusi online dan kafe siber bagi mengelak generasi muda terjebak kegiatan tersebut. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/197373863931470/?theater

Read more

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 24 November 2015

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 24 November 2015 (Selasa) mengenai soalan daripada Dato’ Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) apakah perancangan Kementerian untuk meningkatkan rondaan dan mengetatkan penguatkuasaan Polis di Bintulu kerana masalah pengedaran dadah kembali semula dan semakin berleluasa sejak kebelakangan ini; dan (b) adakah Kementerian mempunyai rancangan untuk menaiktaraf Ibu Pejabat Polis Daerah Bintulu dan menambah kekuatan anggota polis untuk membantu menjalankan operasi serbuan dan penangkapan yang lebih berkesan dan berjaya di Bintulu. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/197023280633195/?theater

Read more

VIDEO JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 November 2015

VIDEO JAWAPAN-JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN-PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 2 November 2015 (Isnin) mengenai soalan daripada YB Puan Nurul Izzah binti Anwar [ Lembah Pantai ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :- (a) apakah prosedur piawai serta tempoh masa yang diperlukan bagi mendapatkan perhatian kesihatan segera bagi tahanan penjara; dan (b) mengapa pihak Kerajaan gagal memenuhi saranan doktor pakar untuk menjalankan fisioterapi intensif dan pembedahan bahu yang diperlukan oleh Dato’ Seri Anwar Ibrahim. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/189295861405937/?theater  

Read more

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 21 Oktober 2015

VIDEO JAWAPAN LISAN BAGI PERTANYAAN di Dewan Rakyat pada 21 Oktober 2015 (Rabu) mengenai soalan daripada YB Puan Hajah Fuziah binti Salleh [Kuantan] minta Menteri Dalam Negeri menyatakan sejauh mana keberkesanan tindakan polis dalam mencegah jenayah seperti perompak dan peragut yang menyebabkan kes kematian atau kecederaan teruk. https://www.facebook.com/timbalan.menteri.dalam.negeri.1/videos/186887424980114/?theater    

Read more